ITOM Metalworking Moulds and Plastic products

Injection Moulds & Blow Moulds
& Technical equipment

 

ИТОМ ООД е специализирана в механична обработка на стомани, неръждаеми стомани, алуминий и други метални и неметални технически материали. Ние стриктно спазваме всички технически изисквания на  изработваните елементи. По време и след производствения процес следим и контролираме основните параметри на произвежданите детайли – геометрията и точността на изработка, както и физическите характеристики.

 

           ИТОМ ООД металообработване предлага следните процеси  :

 

           (1) Проектиране и изготвяне на чертежи

 

           (2) Фрезоване на фреза с ЦПУ

 

   (3) Струговане на струг с ЦПУ

 

           (4) Конвенционално струговане

 

           (5) Конвенционално фрезоване

 

   (6) Пробиване, координатно пробиване

 

           (7) Плоско шлифоване на повърхнини

 

   (8) Кръгло шлифоване

 

   (9) Профилно шлифоване

 

   (10) Заваряване

 

   (11) Обработка на Нишкова ерозия

 

   (12) Обработка на Обемна ерозия